Doelgroepen

Incourante objecten

Industriële objecten, petrochemie en onroerende zaken in havengebieden zijn zeer specifiek en vaak gesticht voor één (productie)doel. De WOZ-waarde is vaak de gecorrigeerde vervangingswaarde, de waarde in economische zin voor de eigenaar zelf. Gemeenten hebben vaak moeite om die waarde juist te bepalen. Schakel daarom een expert in!


Beleggers en organisaties met veel vastgoed

Vastgoedbelegers in bijv. de Retail en ondernemingen met veel vastgoed krijgen te maken met een stroom aan WOZ-beschikkingen en OZB-aanslagen. Een piek in werk waar men niet op zit te wachten. Een toets van hun WOZ-waarden en OZB door experts, die dat werk uit handen neemt, levert een geruststellende gedachte op: het is gecheckt.


Woningcorporaties

Een goede beoordeling van de hoogte van de waarden, maar vooral ook van de onderlinge waardeverhoudingen tussen de woningen, levert een extern getoetste zekerheid op, van belang voor de lokale belastingen, de Verhuurdersheffing en het huurbeleid!.


Retail en distributiecentra

Retailbedrijven hebben hun winkels en magazijnen vaak speciaal afgestemd op hun verkoopproces en hebben vaak ook huurdersinvesteringen gepleegd. Dit kan consequenties hebben voor de WOZ-waardering. Sowieso is een jaarlijkse WOZ-check door een expert aan te bevelen, zeker ook in verband met de invloed van bijv. de Coronamaatregelen op de WOZ-waarde.