Advisering WOZ

 

WOZ-waarden worden voor steeds meer fiscale (en niet-fiscale) doeleinden gebruikt. Daardoor neemt het belang van bedrijven om deze waarden goed te beoordelen ook steeds meer toe.

Niet alleen vanwege de te betalen OZB en watersysteemheffing (en evt. rioolheffing), maar vooral vanwege de rol die de WOZ-waarde heeft in de beperkte fiscale afschrijving op gebouwen in de vennootschapsbelasting.

Bedrijven mogen hun gebouwen slechts afschrijven ten laste van de winst tot een bodemwaarde, zijnde de WOZ-waarde. Een verlaging van de WOZ-waarde kan derhalve tot substantiële besparing leiden in de vennootschapsbelasting.

Vooral bij incourante objecten spelen naast de waarderingstechnische aspecten ook fiscale issues een grote rol, zoals bij de gecorrigeerde vervangingswaarde de functionele afschrijving, de bedrijfswaarde en de werktuigenvrijstelling.

Ook voor woningcorporaties neemt de WOZ-waarde al jaren een prominente rol in. Naast de lokale belastingen speelt deze waarde een grote rol in de verhuurdersheffing en ook in de bepaling van de huur in het WWS.

Makkinga WOZ-Advies kan de WOZ-waarden beoordelen op haar fiscaal-juridische en waarderingstechnische juistheid en kan bijstaan in zowel het bezwaar maken tegen te hoge WOZ-waarden als het in gesprek komen met de gemeente over deze waarden.

Bent u geïnteresseerd in de beoordeling van de WOZ-waarden van uw bedrijf of organisatie? Aarzel niet en neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. Per email of door te bellen (06 27889896).