Beoordeling van leges en andere retributies

 

Ten aanzien van de leges en andere retributies die gemeenten heffen, dient sprake te zijn van een gedegen onderbouwing van de kosten. Hier is namelijk, in tegenstelling tot belastingen, sprake van kostenverhaal, waarbij gemeenten kostendekkend moeten opereren. Winst maken met leges of verkeerde kostenposten verhalen is uit den boze! Daardoor betalen aanvragers van bouwvergunningen veel te veel bouwleges of wordt veel te veel rioolrecht betaald.

Vooral ten aanzien van bouwleges blijkt het in talrijke gemeenten fout te gaan: kostenposten worden onvoldoende onderbouwd of er is sprake van opvoeren van onjuiste kostenposten. En omdat de heffingsmaatstaf vaak de hoogte van de bouwsom is, loopt de aanslag vaak heel hoog op!

Een goede beoordeling van de kostenposten en van de inzichtelijk heid en controleerbaarheid van de onderbouwing, zorgt voor zekerheid dat u niet teveel leges betaalt.

Ferry Makkinga heeft jarenlange ervaring met dergelijke controles en heeft in het verleden met succes belangrijke procedures over deze kwestie gevoerd.

Bent u geïnteresseerd in de beoordeling van uw legesaanslag? Aarzel niet en neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. Per email of door te bellen (06 27889896).