Producten en diensten

Advisering WOZ

WOZ-waarden worden voor steeds meer fiscale (en niet-fiscale) doeleinden gebruikt. Daardoor neemt het belang van bedrijven om deze waarden goed te beoordelen ook steeds meer toe.


Beoordeling OZB-aanslagen

Naast het kritisch beoordelen van de WOZ-waarden, waarop (ook) de OZB-aanslagen zijn gebaseerd, is het van belang om tevens te beoordelen of deze aanslagen wel juist zijn opgelegd.


Beoordeling leges en andere retributies

Ten aanzien van de leges en andere retributies die gemeenten heffen, dient sprake te zijn van een gedegen onderbouwing van de kosten.