11. januari 2024
Net als elke 2-jaarlijkse druk is het boek herschreven en geupdated. En deze 13e druk is ook een stuk compacter. Het enige handboek voor studie en praktijk over de gemeentelijke belastingen en over de Wet WOZ, en must voor elke professional op dit vakgebied. Te bestellen via: https://shop.wolterskluwer.nl/Compendium-Gemeentelijke-belastingen-en-de-Wet-WOZ-sNPCOMGEBE/
06. november 2019
WOZ-uitvoering en rechtsbescherming: geen tegengestelde belangen.
23. augustus 2018
De Hoge Raad oordeelt dat gemeenten in bezwaar en beroep desgevraagd inzicht moeten geven in de gegevens (zoals grondstaffels) die ten grondslag liggen aan de WOZ-waardebepaling.