Beoordeling OZB-aanslagen

 

Naast het kritisch beoordelen van de WOZ-waarden, waarop (ook) de OZB-aanslagen zijn gebaseerd, is het van belang om tevens te beoordelen of deze aanslagen wel juist zijn opgelegd.

Het kan zijn dat onjuiste belastingplichtigen zijn gekoppeld aan onroerende zaken, of dat een object (deels) vrijgesteld had moeten zijn.

Daarnaast speelt bij objecten in de zorgsector het door de gemeente gekozen tarief een grote rol. Delen die als woning dienen worden vaak ten onrechte aangeslagen voor het niet-woningtarief en zelfs soms ten onrechte aangeslagen, omdat die delen voor de gebruikersbelasting OZB hadden moeten worden vrijgesteld.

Beoordeling van de aanslagen loont derhalve!

Bent u geïnteresseerd in de beoordeling van uw OZB-aanslag? Aarzel niet en neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. Per email of door te bellen (06 27889896).