Woningcorporaties

 

Ferry Makkinga heeft jarenlange ervaring in het beoordelen van WOZ-waarden voor woningcorporaties (o.a. in Rotterdam, Eindhoven, Den Haag en Rijswijk).

Expertise in zowel in vooroverleg treden met gemeenten (op ambetelijk, maar ook op bestuurlijk niveau), waarbij de uitgangspunten van waardering worden vastgelegd en de WOZ-waarden worden gecontroleerd voordat deze worden verstuurd, als in massale bezwaarprocedures.

Een goede beoordeling van de hoogte van de waarden, maar vooral ook van de onderlinge waardeverhoudingen, levert een extern getoetste zekerheid op.  En uw accountant heeft bewijs dat u het extern hebt laten toetsen!

Daardoor kunt u als organisatie bouwen op de WOZ-waarde: niet alleen voor de lokale en watersysteemheffingen, maar ook voor de beperkte fiscale afschrijving op gebouwen in de Vpb, voor de verhuurdersheffing en voor de WOZ-waarde als onderdeel van het huurbeleid (WWS).

Bent u als woningcorporatie geïnteresseerd in een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact op, per email of door te bellen (06 27889896).